Jump to content

Hristiyan bir karakter oluşturmak hk.


Guest strega

4,354 okunma

Hristiyanlık hakkında bilgiler:

1. İsa, Hristiyan inançlarına göre Tanrı'nın Oğlu ve insanlığın kurtarıcısıdır.

2. Hristiyanlar, İsa'nın ölümü ve dirilişine dayanan kutsal metinleri olan İncil'i kutsal kitapları olarak kabul ederler. İncil, Yeni Ahit ve Eski Ahit'ten oluşur.

3. Hristiyan inancına göre, Tanrı üçlü bir birim olarak kabul edilir: Baba (Tanrı), Oğul (İsa Mesih) ve Kutsal Ruh. Bu üçlü birlik, Kutsal Üçleme olarak adlandırılır.

4. İsa Mesih'in doğumu, vaftiz oluşu, mucizeleri, çarmıha gerilişi ve dirilişi Hristiyanlığın temel inançları arasındadır. Bu olaylar, Hristiyan inancında önemli roller oynar ve kurtuluş ve bağışlanma aracı olarak kabul edilir.

5. Kilise adı verilen cemaatlerin topluluklarında ibadet eder. Kiliseler, dua, ibadet ve vaazlar düzenlerken, vaftiz ve kutsal ayin gibi dini ritüelleri gerçekleştirir.

6. Noel, İsa'nın doğumunu kutlamak için Hristiyanlar arasında yaygın olarak kutlanan bir bayramdır. Paskalya ise İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dirilişini anmak için önemli bir dini bayramdır.

7. İnançlarında cennet, cehennem ve kıyamet günü gibi öğretiler bulunmaktadır. Cennet, iyi insanların sonsuz mutluluğa kavuştuğu yer olarak kabul edilirken, cehennem kötü insanlar için ceza mekanı olarak düşünülür.
8. Sevgi, merhamet, dürüstlük, bağışlama ve diğer erdemler temeli oluşturur.


Hristiyanlık, İsa Mesih'in öğretileri üzerine kurulu olan ve dünya genelinde en yaygın dinlerden biridir. Hristiyanlık, büyük ölçüde Katolik, Ortodoks ve Protestan olmak üzere üç ana mezhebe ayrılır. Eğer Hristiyan bir karakter oluşturmak istiyorsanız bu üç mezhep arasında önemli farklılıklar vardır. İşte Katolik, Ortodoks ve Protestan Hristiyanlık arasındaki ana farkların detaylı tanımları:

isa.jpg

-KATOİLİKLİK-

- Papalık: Katolik Kilisesi, Papa'nın liderliğinde merkezi bir otoriteye sahiptir. Papa, Katolik inanç ve öğretilerine dair son otorite olarak kabul edilir ve doğrudan İsa'nın halefi olarak görülür.
- Kilise Hierarşisi: Katolik Kilisesi, papazlar, piskoposlar ve kardinaller gibi hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Halk, kilise liderlerine itaat etmeyi ve onların doğru öğreti ve disiplinini takip etmeyi bekler.
- Ayinler: Katolikler, ekmek ve şarabın kilisede yapılan Ayinlerde, transübstantiyasyon yoluyla gerçek İsa'nın bedenine ve kanına dönüştüğüne inanırlar.
- Meryem'e Saygı: Katolikler, Meryem Ana'ya (İsa'nın annesi) özel bir saygı gösterirler ve onu aracılık yapıcı olarak görürler.
Azizler ve Kutsal Kitap: Katolikler, Azizlerin hayatlarını ve dualarını kutsal kabul ederler. Aynı zamanda, Katolik öğreti, Kutsal Kitap'ın yanı sıra kilise geleneğini de kaynak olarak kullanır.

-ORTADOKSLUK-
- Oryantal Patriklikler: Ortodoks Kilisesi, Roma Kilisesi ile 1054'te Büyük Ayırım olarak bilinen bir bölünme yaşamıştır. Bu bölünme sonucunda Ortodoks Kilisesi, Doğu'da farklı Oryantal Ortodoks Patriklikleri ve Batı'da Doğu Ortodoks Patriklikleri olmak üzere iki ana kol halinde gelişmiştir.
- Kilise Yönetimi: Ortodoks Kilisesi, merkezi bir otoriteye sahip olmamakla birlikte, otonom piskoposluklar ve patriklikler tarafından yönetilir. Patrikler, önemli kiliselerin liderleridir, ancak hiyerarşik yapısı Katolik Kilisesi kadar katı değildir.
- Ayinler: Ortodokslar da ekmek ve şarabı Tanrı'nın gerçek bedeni ve kanı olarak kabul ederler, ancak transübstantiyasyon yerine "Ekmek ve Şarab'ın Gerçek Varlığı" doktrinini benimserler.
- Meryem'e Saygı: Ortodokslar, Katolikler kadar yoğun olmasa da, Meryem Ana'ya saygı gösterirler ancak onu aracı olarak görmezler.
- Azizler ve Kutsal Kitap: Ortodokslar da Azizlerin hayatlarını ve dualarını kutsal kabul ederler ve Kutsal Kitap ve kilise geleneğine dayalı bir öğretiye sahiptirler.


-PROTESTANLIK-

- Reform Hareketi: Protestanlık, 16. yüzyılda Martin Luther, John Calvin, Huldrych Zwingli gibi reformcuların Katolik Kilisesi'ndeki bazı öğretileri ve uygulamaları eleştirerek başlattığı bir reform hareketidir.

- Kutsal Kitap Otoritesi: Protestanlar, Kutsal Kitap'ı (Eski ve Yeni Ahit) en yüksek otorite olarak kabul ederler ve kişisel yorumlama ve vicdan özgürlüğüne vurgu yaparlar.

- Sadeleştirilmiş Ayinler: Protestanlar, Katolik ve Ortodoks ayinlerine kıyasla daha sade ayinler düzenlerler ve transübstantiyon yerine "Sembolik Varlık" ya da "Hatırlama" doktrinini benimserler.

- Meryem ve Azizler: Protestanlar, Meryem ve Azizlerin aracılık yapıcı rolünü reddederler ve sadece İsa Mesih'e yönelik ibadeti önemserler.

- Kilise Yapısı: Protestan kiliseleri, daha az hiyerarşik ve merkezi olma eğilimindedir; yerel cemaatler, kilise liderleri tarafından yönetilir ve bazı mezheplerde kiliseler daha özerk yapıdadır.

 

15 Yorum


Önerilen Yorumlar

Misafir
Bir yorum ekle...

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömüldü.   Bunun yerine bağlantı olarak görüntüle

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...