Jump to content

Los Santos Cumhuriyetçi Parti (GOP)


Manifesto

496 okunma

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Cumhuriyetçi Parti (GOP)

vicepedia, özgür ansiklopedi

 

 

Cumhuriyetçi Parti, kısaltması ile GOP Amerika Birleşik Devletlerindeki iki büyük çağdaş siyasi partiden biridir. Demokrat Parti'nin ana siyasi rakibi olarak 1850'lerin ortalarında ortaya çıktı. Los Santos şehir yapılanmasında GOP, muhalif konumda bulunmaktadır.

                                         

           

 

 

 

TARİHÇE

Parti, 1854 yılında köleliğin Kansas ve Nebraska'nın batı bölgelerine yayılmasına izin veren Kansas-Nebraska Yasası'na karşı çıkan kölelik karşıtı aktivistler tarafından kuruldu. Parti, köleliğin özgür bölgelere yayılmasına karşı çıkarken klasik liberalizmi ve ekonomik reformu destekledi. Parti başlangıçta Güney'de çok sınırlı bir varlık gösterdi, ancak Kuzey'de başarılı oldu. Parti, 1858'e gelindiğinde eski Whig'lerin ve eski Free Soilers'ın çoğunu bünyesine katarak neredeyse her kuzey eyaletinde çoğunluğu oluşturdu. Beyaz Güneyliler köleliğe yönelik tehdit karşısında alarma geçti. İlk Cumhuriyetçi başkan olan Abraham Lincoln'ün 1860'ta seçilmesiyle birlikte, Güney'in derin eyaletleri Birleşik Devletler'den ayrıldı.

 

Lincoln ve Cumhuriyetçi Kongre'nin liderliğinde Cumhuriyetçi Parti, Amerikan İç Savaşı'nda Konfedere Devletleri yenmek, Birliği korumak ve köleliği kaldırmak için mücadeleye öncülük etti. Daha sonra parti, kongredeki çoğunluğunu kaybettiği ve Demokratların Yeni Düzen programlarının popüler olduğu 1930'lardaki Büyük Buhran'a kadar ulusal siyaset sahnesine büyük ölçüde hâkim oldu. Dwight D. Eisenhower'ın seçilmesi Demokrat başkanlar arasında nadir görülen bir mola oldu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artan ekonomik refah dönemine başkanlık etti. Eski başkan yardımcısı Richard Nixon1972'de sessiz çoğunluk olarak lanse ettiği 49 eyaleti kazandı. Ronald Reagan'ın 1980'de seçilmesi, serbest piyasa ekonomisi savunucularını, sosyal muhafazakârları ve Soğuk Savaş'ın dış politika şahinlerini Cumhuriyetçi bayrağı altında bir araya getirerek ulusal siyaseti yeniden şekillendirdi. Cumhuriyetçiler, 2008'den bu yana parti içinde artan bir hizipçilikle karşı karşıya kaldı. 2024 itibarıyla Trumpçılar, GOP içindeki baskın gruptur.

 

21. yüzyılda parti en güçlü desteğini kırsal kesimdeki seçmenlerden, Evanjelik Hristiyanlardanerkeklerdenyaşlılardangazilerden, beyaz seçmenlerden ve üniversiteye gitmemiş olanlardan almaktadır. Sosyal konularda, kürtajın yasallığının kısıtlanmasını, eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımının yasaklanmasını, silah kısıtlamalarının gevşetilmesini, eşcinsel evliliğin yasallığının kaldırılmasını ve transseksüel hakları hareketine karşı çıkılmasını savunmaktadır. Ekonomik konularda parti vergi indirimlerini ve deregülasyonu desteklerken, işçi sendikalarına ve evrensel sağlık hizmetlerine karşı çıkmaktadır. Dış politikada ise parti hem ÇinRusyaİran ve Kuzey Kore'ye karşı sert tutumları destekleyenleri hem de müdahalesizlik ve izolasyonizmi destekleyenleri kapsamaktadır.

 

ADI VE SEMBOLÜ

Partinin kurucu üyeleri, Thomas Jefferson'ın Demokratik-Cumhuriyetçi Partisi tarafından desteklenen cumhuriyetçiliğin değerlerine saygı göstermek için "Cumhuriyetçi Parti" adını seçtiler. İsim fikri, partinin önde gelen yayıncısı Horace Greeley'in "Cumhuriyetçi" gibi basit bir isim çağrısında bulunan başyazısıdan geldi. Bu ad, 1776 cumhuriyetçi sivil erdem değerlerini ve aristokrasiye ve yolsuzluğa karşı muhalefeti yansıtır.

 

"Büyük Eski Parti" terimi, Cumhuriyetçi Parti için geleneksel bir takma addır ve "GOP" kısaltması yaygın olarak kullanılan bir isimdir. Terim 1875'te Kongre Kayıtlarında ortaya çıktı ve Birliğin başarılı askeri savunmasıyla ilişkili partiye "bu cesur eski parti" olarak atıfta bulundu. Ertesi yıl Cincinnati Commercial'daki bir makalede, terim "büyük eski parti" olarak değiştirildi. Kısaltmanın ilk kullanımı 1884 tarihlidir.

 

Partinin geleneksel maskotu fildir. 7 Kasım 1874'te Harper's Weekly'de yayınlanan Thomas Nast'ın siyasi karikatürü, sembolün ilk önemli kullanımı olarak kabul edilir. Partinin IndianaNew York ve Ohio gibi eyaletlerde kullanılan sembolü kel kartalKentucky'de ise kütük kulübesidir.

Geleneksel olarak partinin tutarlı bir renk kimliği yoktu. 2000 seçimlerinden sonra kırmızı renk Cumhuriyetçilerle ilişkilendirildi. Seçim sırasında ve sonrasında, büyük yayın ağları seçim haritası için aynı renk şemasını kullandı: Cumhuriyetçi aday George W. Bush'un kazandığı eyaletler kırmızıyla, Demokrat aday Al Gore'un kazandığı eyaletler ise maviyle boyandı.

 

Seçim sonuçlarıyla ilgili haftalarca süren anlaşmazlık nedeniyle, bu renk çağrışımları, sonraki yıllarda da devam ederek sağlam bir şekilde kök saldı. Siyasi partilerin renklerle ilişkilendirilmesi gayri resmi olsa da, medya bu renkleri kullanarak ilgili siyasi partileri temsil etmeye başladı. Parti ve adayları da kırmızı rengi benimsedi. İstisna olarak, 2014 yılında Cumhuriyetçi Parti'nin Kaliforniya eyaletindeki şubesi "California Republican Party" resmî olarak kırmızıyı reddetti ve mavi rengi benimsedi. Bunun sebeplerinden biri ise; Birleşik Devletler dışındaki dünya siyasetinde genellikle mavi rengin muhafazakârlık, kırmızının ise sosyalizm ile ilişkilendirilmesidir.

 

SİYASİ TUTUMU

Cumhuriyetçi Parti vergi yükünün azaltılması ve firmalara yasalarla getirilen kısıtlamaların azaltılması yanlısıdır. Sosyal konularda muhafazakâr bir tutum izler. Özellikle dindar Protestan grupların  desteğine sahiptir. Kürtajın kısıtlanması gerektiğini savunur. Protestan ağırlıklı güney eyaletlerinde büyük bir desteğe sahiptir. Ayrıca Silah Serbestliği Kanunu'nu destekler.

 

Ekonomik Politika

Cumhuriyetçiler, ekonomik refahın arkasındaki temel faktörlerin serbest piyasalar ve bireysel başarı olduğuna inanmaktadır. Cumhuriyetçiler, yönetimde Demokratlar varken sıklıkla mali muhafazakarlığı savunurlar; ancak, hükûmetten sorumlu olduklarında federal borcu artırmaya istekli olduklarını göstermişlerdir (Bush döneminde vergi indirimlerinin uygulanması, Medicare Kısım D ve 2017 Vergi Kesintileri ve İşler Yasası bu tutumun örnekleridir). Hükûmet harcamalarını azaltma vaatlerine rağmen, Cumhuriyet yönetimleri 1960'ların sonlarından beri önceki hükûmet harcama düzeylerini sürdürdü veya artırdı.

 

Dini İnançlar

Demokratlar, en zengin Amerikalıların en yüksek vergiyi ödemesini sağlayarak daha fazla hizmet sunmak ve ekonomik eşitsizliği azaltmak için daha ilerici bir vergi yapısını destekliyorlar. Sosyal Güvenlik, Medicare ve Medicaid gibi sosyal hizmetlerin kesilmesine karşı çıkıyorlar, buna inanarak verimliliğe ve sosyal adalete zarar verebilir. Demokratlar, sosyal hizmetlerin parasal ve parasal olmayan açılardan faydalarının daha üretken bir işgücü ve kültürlü nüfus olduğuna inanıyor ve bunun faydalarının, özellikle en çok kazananlar üzerindeki düşük vergilerden veya kesintilerden elde edilebilecek herhangi bir faydadan daha büyük olduğuna inanıyor. sosyal hizmetlere. Ayrıca Demokratlar, sosyal hizmetleri, ekonomik fırsatlardan türetilen pozitif özgürlük, özgürlük sağlamak için gerekli görüyorlar. Demokratların liderliğindeki Temsilciler Meclisi, 110. Kongre'nin başlangıcında PAYGO (kullandıkça öde) bütçe kuralını eski haline getirdi.

 

Yahudiler ise yüzde 70-80 oranında Demokratlara oy vermeyi sürdürmektedir. Demokratlar, Afro-Amerikan kiliseleriyle, özellikle Ulusal Baptistler ile yakın bağlara sahipken, Katolik seçmenler arasındaki tarihi hakimiyetleri 2010 ara seçimlerinde yüzde 54-46 oranına düştü. Ana akım geleneksel Protestanlar (Metodistler, Lutherciler, Presbiteryenler, Episkopalcılar ve Öğrenciler) arasındaki Cumhuriyetçi Parti desteği ise yaklaşık yüzde 55'e geriledi.

Utah ve komşu eyaletlerdeki İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi üyelerinin en az yüzde 75'i, 2000 yılında George W. Bush için oy kullandı. 2018 yılında Mormonların yüzde 76'ısnın Cumhuriyetçi adayları etmesi, Trump'ın adaylığının Mormonların fikrini etkilemediğini ortaya koymuştur.

 

Katolik Cumhuriyetçi liderler; kürtaj, ötanazi, embriyonik kök hücre araştırmaları gibi konularda Katolik Kilisesi'nin öğretileriyle aynı çizgide kalmaya çalışırken, ölüm cezası ve doğum kontrolü konusunda da görüş ayrılığına düştüler. Papa Francis'in 2015 ansiklopedisi Laudato si' tartışmaya yol açtı. Çünkü bu eserde, geleneksel Cumhuriyetçi fikirlerin aksine, iklim değişikliğinin fosil yakıtların yakılmasın neticesinde insan kaynaklı bir sorun olduğu resmen kabul etmiş ve küresel ısınmanın gelişmiş ülkelerin kısa vadeli ekonomik kazançlar peşinde koşarken gezegenin yok edilmesine kayıtsız kalmalarına dayandığını belirtmişti.

 

The New York Times'a göre, Laudato si', 2016 seçimlerinde Jeb Bush, Bobby Jindal, Marco Rubio ve Rick Santorum gibi Katolik adayları zor durumda bıraktı. Boston Koleji'nde ahlaki teoloji profesörü olan James Bretzke, önde gelen Demokratlar ansiklopediyi övse de, genel olarak her iki tarafın samimiyetsiz olduğunu söyledi. Katolikler, Katolik Cumhuriyetçilerin yüzde 51'i küresel ısınmaya (genel nüfustan daha az) inanıyor ve Katolik Cumhuriyetçilerin yalnızca yüzde 24'ü küresel ısınmanın insan faaliyetlerinden kaynaklandığına inanıyor.

 

2016'da Ortodoks Yahudilerin küçük çoğunluğu, sosyal muhafazakarlığı ve giderek artan İsrail yanlısı dış politika duruşu nedeniyle partiye yıllardır artan Ortodoks Yahudi desteğinin ardından Cumhuriyetçi Parti'ye oy verdi. Ortodoks Yahudilerin yüzde 70'inden fazlası kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlamaktadır. Associated Press tarafından 2020 yılında yapılan bir anket, Müslümanların yüzde 35'inin Donald Trump'a oy verdiğini ortaya koydu.

 

Cumhuriyetçi başkanlar

 

2021 yılı itibarıyla toplam 19 Cumhuriyetçi başkan bulunmaktadır.

 

# İsim     Portre Eyalet

      Başkanlığa

       Başlangıç Tarihi

Başkanlık

Bitiş Tarihi

    Başkanlık Süresi
16 Abraham Lincoln (1809–1865) 65px-Abraham_Lincoln_head_on_shoulders_photo_portrait.jpg Illinois 4 Mart 1861 15 Nisan 1865 4 yıl 42 gün
18 Ulysses S. Grant (1822–1885) 65px-Ulysses_S_Grant_by_Brady_c1870-restored.jpg Illinois 4 Mart 1869 4 Mart 1877 8 yıl 0 gün
19 Rutherford B. Hayes (1822–1893) 65px-President_Rutherford_Hayes_1870_-_1880_Restored.jpg Ohio 4 Mart 1877 4 Mart 1881 4 yıl 0 gün
20 James A. Garfield (1831–1881) 65px-James_Abram_Garfield%2C_photo_portrait_seated.jpg Ohio 4 Mart 1881 19 Eylül 1881 199 gün
21 Chester A. Arthur (1829–1886) 65px-Chester_A._Arthur_by_Abraham_Bogardus.jpg New York 19 Eylül 1881 4 Mart 1885 3 yıl 166 gün
23 Benjamin Harrison (1833–1901) 65px-Benjamin_Harrison%2C_head_and_shoulders_bw_photo%2C_1896.jpg Indiana 4 Mart 1989 4 Mart 1893 4 yıl 0 gün
25 William McKinley (1843–1901) 65px-Mckinley.jpg Ohio 4 Mart 1897 14 Eylül 1901 4 yıl 194 gün
26 Theodore Roosevelt (1858–1919) 65px-Theodore_Roosevelt_by_the_Pach_Bros.jpg New York 14 Eylül 1901 4 Mart 1909 7 yıl 171 gün
27 William Howard Taft (1857–1930) 65px-William_Howard_Taft%2C_head-and-shoulders_portrait%2C_facing_front.jpg Ohio 4 Mart 1909 4 Mart 1913 4 yıl 0 gün
29 Warren G. Harding (1865–1923) 65px-Warren_G_Harding-Harris_%26_Ewing.jpg Ohio 4 Mart 1921 2 Ağustos 1923 2 yıl 151 gün
30 Calvin Coolidge (1872–1933) 65px-Calvin_Coolidge_cph.3g10777_%28cropped%29.jpg Massachusetts 2 Ağustos 1923 4 Mart 1929 5 yıl 214 gün
31 Herbert Hoover (1874–1964) 65px-President_Hoover_portrait.jpg California 4 Mart 1929 4 Mart 1933 4 yıl 0 gün
34 Dwight D. Eisenhower (1890–1969) 65px-Dwight_D._Eisenhower%2C_official_photo_portrait%2C_May_29%2C_1959.jpg Kansas 20 Ocak 1953 20 Ocak 1961 8 yıl 0 gün
37 Richard Nixon (1913–1994) 65px-Richard_M._Nixon%2C_ca._1935_-_1982_-_NARA_-_530679_%283x4%29.jpg California 20 Ocak 1969 9 Ağustos 1974 5 yıl 201 gün
38 Gerald Ford (1913–2006) 65px-Gerald_Ford_presidential_portrait_%28cropped_2%29.jpg Michigan 9 Ağustos 1974 20 Ocak 1977 2 yıl 164 gün
40 Ronald Reagan (1911–2004) 65px-Official_Portrait_of_President_Reagan_1981-cropped.jpg California 20 Ocak 1981 20 Ocak 1989 8 yıl 0 gün
41 George H. W. Bush (1924–2018) 65px-George_H._W._Bush_presidential_portrait_%28cropped_2%29.jpg Texas 20 Ocak 1989 20 Ocak 1993 4 yıl 0 gün
43 George W. Bush (doğum yılı 1946) 65px-George-W-Bush.jpeg Texas 20 Ocak 2001 20 Ocak 2009 8 yıl 0 gün
45 Donald Trump (doğum yılı 1946) 65px-Donald_Trump_official_portrait_%28cropped%29.jpg New York 20 Ocak 2017 20 Ocak 2021 4 yıl 0 gün

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

gopLogo.png


 Cumhuriyetçi Parti Logosu

 

 

     

 

Meclis (1).png

                                                                                              Meclis                          

Kısaltma:  GOP (Grand Old Party)
Genel başkan
 
Michael Whatley
Kurucu Alvan E. Bovay
Horace Greeley
Edwin D. Morgan
Henry Jarvis Raymond
Amos Tuck

 
Senato Lideri Mitch McConnell (Azınlık Lideri) (KY)
John Thune (Azınlık Lideri Yardımcısı) (SD)

 
Meclis Lideri Steve Scalise (Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri) (LS)
 
Kuruluş tarihi
 
20 Mart 1854; 167 yıl önce
Önceki Whig Partisi
Serbest Toprak Partisi
Özgürlük Partisi
Anti-Nebraska Partisi
Kuzey Amerikan Partisi

 
Merkez 310 First Street NE
Washington 20003

 

Öğrenci

kolu
 

Öğrenci Cumhuriyetçiler

Gençlik 

kolu
 

Genç Cumhuriyetçiler
Kadın kolu
 
Ulusal Cumhuriyetçi Kadınlar Federasyonu
Üyelik (2023)
 
artış 35,739,952
İdeoloji

Uluslararası üyelik
 

Uluslararası Demokrat Birliği[7]
Avrupa üyeliği Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (bölgesel ortak)
 

Resmî

renkler
 

  Kırmızı
Senato
49 / 100

Temsilciler Meclisi
 

217 / 435
Valilikler
27 / 50
Seçim sembolü

 

 

 

 

Disc.png
İnternet sitesi
 
22px-Flag_of_the_United_States.svg.png Amerika Birleşik Devletleri

 

 

 

 

 

 

  • Beğen 1

6 Yorum


Önerilen Yorumlar

Misafir
Bir yorum ekle...

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömüldü.   Bunun yerine bağlantı olarak görüntüle

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...