Jump to content

Los Santos Fire & Medical Department


İtfaiye ve Medikal Dep.

Önerilen İletiler

PillboxLogo1.pngLOS SANTOS MEDICAL DEPARTMENT 
PILLBOX HILL MEDICAL CENTER


No: #56213
 
 
 

resim_2024-06-07_054557758.png2015 tarihlerinde Belediye Başkanı tarafından temelleri atılan, 2017 tarihlerinde inşaatına start verilen ve günümüzde halkına sınırsız hizmeti sunan Pillbox Medical Center geçtiğimiz yıllar boyunca önemli başarılara imza atmıştır. Eyaletler arasında dereceye girebilmiş, halkına sonsuz güveni sağlayabilmiş ve ileri düzey sağlık personelleriyle birlikte en gelişmiş tıbbi seçenekleri hastalarından bir karşılık almadan, karşılıksız iyiliği gerçekleştirebilen nadidelerden birisi olabilmiştir. Pillbox, üç yüz sağlık personeli ek yüz stajyer ve asistanın yanı sıra iki yüz hemşire ile birlikte hizmetini sunmaya devam ediyor. Uzmanlık alanları birinci basamaktan en gelişmiş tıbbi ve cerrahi uzmanlıklara dayanmaktadır. Pillbox, öğrencilerine ve çalışanlara kırk beş'den fazla yan dal hizmeti sunmaktadır. Eyaletler arasında sunulan Hasta Bakımı derslerine Asistanlar ve Akademisyenlerin çoğunluğu katılım göstermektedir. Pillbox Medical Center kardiyovasküler tıp ve kardiyotorasik cerrahinejrolojinörolojibeyin cerrahisi ve kanser tıbbı alanlarındaki çalışmalarıyla başarısını gözler önüne sermiştir. Bir yıl içerisinde ortalama dört yüz yatalak hastaya ev sahipliği yapmaktadır. Departman içerisinde bir adet hekim simülasyon aracı mevcuttur. Zaman zaman geliştirilen protokoller, diğer Eyaletlerden bağış toplama konusunda iyi iş çıkartabilmiştir. Hastane'nin bakım kalitesi, tıbbi ekipman ve ana patoloji türlerini ele alma konusu diğer hastanelere göre önde gelmektedir. Sosyal Yardım Programı ile bir çok iyi eleştiri almaya sebep olmuş, aynı zamanda takdirleri ayağına getirmeyi başarmıştır.
Pillbox, Anne Sağlığına önem veren, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanını en önde tutan hastanelerden birisi olmayı başarmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre, dünyaya gözlerini açan her 15 bebekten birini doğuruyor ve yeni Ebeveynler ortaya çıkartıyor. Her geçen gün Pillbox bu değerleri yükseltmeyi başarabiliyor. Hastane'nin kalp, akciğer, böbrek ve karaciğer için uygulanan nakil programları hükümet tarafından onaylanmıştır. Yıllık hasta ziyaretleri 15.000 civarlarında ilerlemekte ve her geçen yıl bu ziyaretler artış göstermektedir. 

 

 

 

1) AKADEMİ, MÜFREDAT VE EĞİTİMresim_2024-06-07_055057525.png

Akademilere oldukça önem veren Pillbox, geçmişten günümüze 7 bin Akademisyeni kadrosuna katabilmiş, aynı zamanda atamalarını gerçekleştirebilmiştir. Bunlardan birkaçı üst düzeylere ulaşabilmiş, eğitim verme sertifikasını alabilmiştir. Mezun gerçekleştirebilen Akademisyenlerin çoğu Kardiyoloji bölümünden olması bu hastanenin kalp sağlığına önem verdiğini dışa yansıtmaktadır. Pillbox her yıl yaklaşık yüz Akademisyeni eğitimlere kabul edebilmektedir. Pillbox müfredatı, ilk yıldan itibaren klinik deneyim ve seçmeli dersleri vurgulamaktadır.
Müfredat üç dönemden oluşmaktadır;
• Akademi başlangıcı
• Akademi ortası
• Akademi sonu

Pillbox her dönemde Akademisyenlerine  farklı eğitimler vermekte ve yeni teknikleri öğrencilerine öğretmektedir.

 

 

 

resim_2024-06-07_054810657.png

2) KARDİYOLOJİ

 

Kalp hastalıkları ve özellikle koroner damar hastalığı dünyada olduğu gibi bizim de başımıza gelen en sık ölüm nedenleri arasındadır. Vücudumuzdaki organların canlılığını koruyabilmeleri ve görevini yapabilmeleri için oksijen ve besin maddelerine gereksinimleri vardır. Gerekli olan oksijen ve besin maddeleri organlara arter yoluyla kan ile taşınır. Kanın atardamarlara pompalanması işini kalbimiz yapar. Kalbimizin de görevini gerçekleştirebilmesi için beslenmesi gerekmektedir. Kalbin kendisini besleyen damarlara, koroner arter denmektedir. Koroner arterlerde, ateroskleroz (damar sertliği) sonucu oluşan daralma veya tıkanma neticesinde kalbimiz yeterince beslenemez ve görevini aksatır. Bu nedenle pompa görevi aksadığından dolayı kan aracılığıyla organlarımıza ulaşan oksijen ve besin maddeleri azalır ve zamanla çeşitli organlara ait yetersizlik ortaya çıkar. Bu gibi sorunların ortaya çıkmaması veya büyümemesi adına, en ufak rahatsızlığınızda doktorlarımıza danışmanız gerekmektedir.

 

 

 

 

resim_2024-06-07_055312737.png3) NÖROLOJİ

 

Sinir sistemleri ile ilgilenen tıbbi bilim dalı olarak geçmektedir. Üç bölümden oluşmaktadır, bu bölümler şöyle sıralanabilir; beyin, spinal kord ve periferik. Bu üç bölümde herhangi bir sorun teşkil edilirse, Nöroloji birimi bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Başlıca Nörolojik hastalıklar, Beyin Damar Hastalıkları, Epilepsi, Baş ağrısı, Bunama, Hareket Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Kas Hastalıkları gibi sorunları barındırmaktadır. Bu gibi şikayetleriniz bulunuyorsa, doktorlarımıza danışmanız gerekmektedir. 

 

 

 

 

resim_2024-06-07_055358640.png4) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili genel tanı ve tedavi hizmetlerinden başlayarak doğum kontrol yönetimlerine, kanserlerin tanı ve tedavisine kadar yapılabilecek maksimum hizmet halka sunuluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminde üç bölüm oluşmaktadır: 
• Genel Jinekoloji Hizmetleri
• Gebelik Hizmetleri
• Doğum


Şehirde her 15 bebekten birinin doğumuna olanak sağlayan ve Anne Güvenliği konusunda son derece başarılı olan Pillbox, geleceğin yeni Ebeveyn adaylarını bekliyor.

 

 

 

 

 

resim_2024-06-07_055515766.png5) NEFROLOJİ

 

Böbrek hastalıkları ilgilenen tıbbi bilim dalı olarak geçmektedir. Pillbox Nefroloji Klinikleri içerisinde genellikle Akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, kistik böbrek hastalıkları, böbrek iltihabı ve idrar sorunları'nın tedavileri gerçekleşmektedir. Bu tarz sorunlarınız varsa ve farkına varabildiyseniz, klinik içerisinde sizin sağlığınız açısında uygulanabilecek tedaviler şunlardır:


• Böbrek Anjiyografisi
• Hemodiyaliz İşlemi
• Hemodiyafiltrasyon İşlemi
• İdrar Analizi


Unutmayın, Beyin ve Kalp ne kadar önemliyse Böbrek bir insan vücudu için bir o kadar daha önemlidir. En ufak sorun yaşamanız dahilinde lütfen doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin. 

 

 

 

PMC.png.b5bef70b014eb1205e54b2d47433b820.png

PILLBOX HILL MEDICAL CENTER'A SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURDUĞUNUZDA

 

A) GENEL SORUMLULUKLARNIZ

A.1- Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
A.2- Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
A.3- Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

 

 

B) SOSYAL GÜVENLİK DURUMU

B.1- Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
B.2- Hasta; sağlık karnesinin vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

 

 

C) SAĞLIK ÇALIŞANINI BİLGİLENDİRME

C.1- Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
 

D) HASTANE KURALINA UYMA

D.1- Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
D.2- Hasta sağlık ve insan hizmetleri bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

D.3- Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

D.4- Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

D.5- Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

D.6- Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 

E) TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA

E.1- Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur..

E.2- Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

E.3- Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

E.4- Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

 

 

F) 1972 ABD HASTANELER BİRLİĞİ HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ

F.1- İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir. İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir. İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

 

F.1.1- Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

F.1.2-  Bilgilendirme ve Bilgi İsteme
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

F.1.3-  Sağlık Kurulu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

F.1.4-  Mahremiyet
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

F.1.5-  Reddetme, Durdurma ve Rıza
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

F.1.6- Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,hakkı vardır.

F.1.7- Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

F.1.8-İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

F.1.9-Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma
Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır


F.1.10- Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

 

YANGIN - KURTARMA - PARAMEDİK ÇAĞRISI 9-1-1
HOŞ GELDİNİZ
LOS SANTOS İTFAİYE DEPARTMANI


 

ARAMIZA KATIL  |  İSTASYONLAR  |

  lsfmd3.png


 

KAHRAMANLARIMIZ  |  DEDEKTÖR EDİNİN  | 

rockford.jpg.054ac83298fdcc1419cb38e926a9db3e.jpg.d5536b00d0a66fa8c55bd5b1a78d5658.jpgROCKFORD HILLS İSTASYONU - NO: 22

2002 yılının Ocak ayında şehrin en kalabalık bölgelerinin başında gelen Rockford Hills bölgesine, belediyenin kararıyla 22 numaralı itfaiye istasyonunun yapımına başlandı. Mayıs 2003'de biten inşaat akabinde, 22 numaralı hızlı yanıt istasyonu tüm şehre ve kasabalara hizmet etmek için resmen göreve başladı. LSFMD çatısı altında hizmet veren bu istasyon, uzman personel kadrosuyla vakalara hızlı ve donanımlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca faaliyete geçtiği günden beri Los Santos Şehri'nin en donanımlı hızlı yanıt istasyonu konumundadır.

 


 

1.PNG.dfe8e498f29f7a990cef740fc042d773.png.c45ec9289562e3bd724d86554c4b224a.png

LOS SANTOS İTFAİYESİ - TARİHÇE

Departman oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Resmii kayıtlara göre kurulumu 1886 yılına dayanır. İlk zamanlarda vakıf olarak kurulan departman, 1960 yılının başlarında San Andreas Valiliği tarafından resmii bir kurum haline getirilmiş; direkt olarak belediye ve eyalet bütçesinden pay almaya başlamıştır. Devasa araçlar, kültür haline gelmiş kıyafetleriyle; filmlere, dizilere ve tiyatrolara tarih boyunca konu olmuştur.

 

 

 

 


780ad6-218_20220402174648_1.webp.088dd76d0e53ba40aabba40df2ea0a79.webpORGANİZASYON YAPISI

LSFD bünyesinde profesyonel olarak görev alan toplam 2.013 personel bulunur (2022). Kurum, San Andreas Eyaleti vatandaşlarından da "Gönüllü İtfaiye Eri" programı kapsamında destek alır. Gönüllü itfaiye erleri, afet durumlarında hızlıca koordine olup işbaşına hazır hale gelirler ve bunun için herhangi bir ödeme almazlar. Tüm istasyonların başında, kurumun sorumlusu olarak "İtfaiye Şefi" bulunur. İtfaiye şefi, belediye meclisi tarafından atanır. Güncel İtfaiye Şefi 2018 yılında göreve başlayan Mark Sweeney'dir.

 

 

 

LSFD ÜST KOMUTA TAKIMI

İtfaiye Şefi Mark Sweeney

Asistan Şef Grace Bradford

Tabur Şefi kıdemi de üst komutada yer alır. Kaptan kıdemi ise bir itfaiye istasyonundan sorumlu olan kıdemdir.

 

Kaptan kıdemi, Teğmen kıdemiyle birlikte bağlı olduğu istasyondan sorumludur. İstasyonunda görev alan personellerin idari, eğitim ve akademik kariyerlerini direkt olarak yönetir.

 

32c9a9-Screenshot(3649).webp.1cf22c7fde4cd44ced28216183afd86a.webp

KURUM ENVANTERİ VE İŞLEYİŞİ

22 Numaralı Rockford Hills İstasyonu, hızlı yanıt için tüm durumlara özel olarak hazırlanmış araçlarını istasyon garajında rezerve halde bulundurur. Yangın, kurtarma, medikal, su baskını, zehirlenme ya da elektrik kaçakları gibi vakalara yönelen araçlar; bu istasyondan çıkış yapar. Vakalara bağlı devraldığı yaralıları Pillbox Medical Center'a sevk eder.

 

Pillbox Medical Center, LSFD'nin de bağlı olduğu kurum olan LSFMD içerisinde yer aldığı için yaralılardan hiçbir şekilde ücret almaz. LSFD paramedik ekipleri tarafından getirilen hiçbir yaralıdan ücret talep edilmez ve tedavileri tamamen ücretsiz karşılanır.

 

 

 

 

 

 

 

STANDART DEVRİYE VE MÜDAHALE ARAÇLARI

RESCUE (RA)

Medikal vakalar için yönelir ambulans ekibidir. Hızlı müdahale için devriye görevlerinde de kullanılır.   

FAST - RESPONSE (FR)

Hızlı yanıt aracıdır. Ufak yangın, kurtarma vakalarını karşılar. Medikal müdahalelerde de bulunur.

BRUSH - PATROL (BP)        

Orman yangınları, riskli dağlık bölgelerde bulunur. Doğa sporu yapan vatandaşlara yardımcı olur.

LIFE - GUARD (LF)                

Yüzme ve spor faaliyetleri için kıyılarda bulunur. Vakalara müdahale eder ve kıyı bakımını üstlenir.

EMS

Medikal saha devriyeleri için amir ve öncü araçtır. Üçüncü kademe ve üzeri sahada kullanır.

BATTALION (B)                      

İtfaiye ve kurtarma saha devriyeleri için amir ve öncü araçtır. Sahadaki en yüksek personel kullanır.

 

EK MÜDAHALE ARAÇLARI

ENGINE (E)

Yangın ve su baskını vakalarına müdahale eden, her çeşit hortumu ve geniş bir su tankı bulundurur.

TRUCK (T)                           

Merdivenli kurtarma aracıdır. Modeline göre 30-72 metre arası merdivenli vinç sistemi bulundurur.

SQUAD (SQ)

Kaza, sıkışma ve yangın vakalarına ek destek olarak yönelir. Araç dolabında ek ekipmanlar bulunur.

WATER - TANK (WT)      

Rezerve su tankı görevi görür. Büyük çaplı yangın ya da su baskınlarında bölgeye yönelir.

BOAT (BT)

İtfaiye ve medikal araçlı görev alan deniz taşıtı aracıdır. Sahil kıyısında rezerve olarak bulunur.

ARSON (AR)                        

Yangın vakalarında bölgede inceleme yapmak için bulunan yangın dedektiflerinin kullandığı araçtır.

RESCUE - HELI (RH)       

Yangın / kurtarma alanında görev alan helikopter birimidir. Termal ve gece görüş kamerası bulundurur.

EMERG. - HELI (EH)

Medikal vakalarda kullanılan helikopter birimidir. Uzak ya da zor arazilerdeki yaralılara ulaşır.

 

YANGIN - MEDİKAL - KURTARMA - DOĞA SORUNLARI İÇİN
9-1-1 ACİL SERVİSİ

join.lsfd.govSoru ve sorunlarınız için [email protected] adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

  • 10Ay Sonra...

Görüşmeye katıl

Şimdi yayınlayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Bir hesabınız varsa, şimdi oturum açın.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömüldü.   Bunun yerine bağlantı olarak görüntüle

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    • Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.
×
×
  • Yeni Oluştur...