Jump to content

Los Santos Adalet Departmanı


Adalet Departmanı

Önerilen İletiler

 
 
United States Department of Justice - Wikipedia

LOS SANTOS ADALET DEPARTMANI
lsjd.gov

''Adalet, güven ve sorumluluk.''
                                               
                                                                            ANASAYFA    |    HAKKIMIZDA    |    DEPARTMANLARIMIZ    |    KARİYER İMKANLARI    |    BASIN DUYURULARI
 

LOS SANTOS ADALET DEPARTMANI

 

    24 Eylül 1789'da Başkan George Washington, ulusal Amerikan hukuk sistemimizin başlangıcını belirleyen Yargı Yasasını imzaladı. İki gün sonra Başkan, Senato'ya yazdığı el yazısıyla yazdığı bir mektupta Kevin McDurney'ı ilk "Amerika Birleşik Devletleri New York Bölgesi Savcısı" olarak aday gösterdi. 3 Kasım 1789'da Amerika Birleşik Devletleri Los Santos Adalet Departmanı bölge yüksek yargı kurulunu kurma yetkisi Kevin McDurney'e verildi. Los Santos  Adalet Departmanı, şehir içerisindeki hak-hukuk ve güvenlik sistemiyle ilgilenen kısımdır. Los Santos Barosu, Los Santos Şehri Savcılığı ve Los Santos Şehri Mahkemesi ile koordinasyonlu çalışan birimdir. Şehirde bulunan vatandaşların yasal haklarını koruma, hukuki faaliyetlerini işleme ve şehir güvenliği hizmetleri başta olmak üzere işleyişi sürdürmekle yükümlüdür. Bu departman, adil ve etkili bir hukuk sistemi sağlamak için çalışmaktadır. Departman, Los Santos Barosu, savcılık ve mahkeme gibi alt kurumlarla birlikte çalışır. Temel amacı ise, bu alt kurumlar yoluyla toplumda etkili bir hukuk sistemi sağlanması, hukukun üstünlüğünü koruması ve vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini korumasıdır. Los Santos Adalet Departmanı'nın yönetimi Bölge Yüksek Yargı Kurulu tarafından yapılır ve bu kurulun içerisinde; Los Santos Mahkemesi Başhakimi, Los Santos Şehri Savcısı ve Los Santos Barosu Başkanı bulunur. Bölge Yüksek Yargı Kurulu tarafından oy birliğiyle alınan kararlar tüm Los Santos Şehri için geçerlidir ve bu bölge kurulunun kararları sadece Los Santos Şehri Meclisinde Kamu Tarafından atanmış dört üyenin üç oybirliği ile reddedilebilir. Bölge Yüksek Yargı Kurulu Los Santos Adalet Departmanı'nı ve ona bağlı olan kurumları yönetir. Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bulunduğu göreve hak kazanmış, bakanlığa bağlı kamu kuruluşlarından sorumlu ve görev yaptığı kurum içerisindeki en yetkili kişilerden, savcı hakim ve baro başkanından oluşur.
 
 
United States Department of Justice - Wikipedia
 
LSDA] Taking the Oath - New District Attorney in Los Santos - Official  Press - GTA World Forums - GTA V Heavy Roleplay Server
MpBfDqd.png.9ebacfd1305f30ea71bfd1c8a8bb575a.png
SASC.webp.fa6b4428e25532b46d13c3d8eca2972c.webp
 
Los Santos Bölge Savcılığı, suçların soruşturulması ve cezalandırılması için yasal süreci yönetir. Savcılık, suçluları yargılamak için delilleri toplar ve mahkemeye sunar. Adaletin sağlanması için, Savcılık ayrıca ceza davalarının yanı sıra sivil davaları da takip eder. Herhangi bir kamu kurumunun kendi iç tüzüğünü ihlal etmesi ya da herhangi bir şikayet söz konusu olduğunda herhangi bir kamu kurumuna olaya dair inceleme yürütmesine dair talimat verme yetkisi bulunmaktadır. Bu doğrultuda Los Santos Şehri Savcılığı "işlerin doğru gitmesi"" üzerine kurulu bir yapı ve disiplinle hareket eder. Şehirde bulunan tüm kamu kuruluşlarının birbiriyle olan koordinasyonun yürütülmesinden sorumludur. Talimat zincirinde ise Los Santos Şehri Mahkemesinden sonra en yetkili kurumdur. Tüm kamu kurumlarının birbiri arasında olan koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür ve bu koordinasyonun bozulması halinde kurumların iç tüzüğünce personelin ya da birimin disipline edilmesini ve koordinasyonun devamlılığını sağladığı gibi, kurumların kendi personellerinin disiplin ve işleyişinden sorumlu olan iç işleri birimine müdahale etme hakkını elinde tutar ve doğrudan etkileşime geçebilir. Denetimin denetlenmesi sorumluluğunu üstlenir.

 

Los Santos Mahkemesi, Los Santos mahkemeleri, 1821 anayasasıyla kaldırıldı ve yerine Yüksek Mahkemenin bölge mahkemeleri geldi. Temmuz 1847'de ise Richard Harrison Los Santos Şehri Mahkemesi Başhakimi olarak seçildi.Bu kurum hukukun üstünlüğünü sağlamak için kararlar veren ve uygulayan kurumdur. Los Santos Şehri Mahkemesi, sivil ve ceza davaları ile aile, iş ve mal mülkiyeti gibi konularda karar verir. Mahkeme, Los Santos Şehri Barosu tarafından görevlendirilen avukatların müvekkillerini temsil etmelerine izin verir ve vatandaşların kendi arasında çözüm üretemediği konuların Amerika Birleşik Devletleri Yargıçlarının kararı doğrultusunda çözüme kavuşturulmasıyla görevlidir. Los Santos Şehri Mahkemeleri aldığı kararlar doğrultusunda "özgür ve tarafsız irade" fikrini kurum olarak oturtmuştur. Mahkeme kararı sonucunda ise tüm kurum ve kuruluşlara ve tüm vatandaşlara aksatılan ya da haksızlık doğuran bir davranışı söz konusuysa, yaptırım uygulama hakkını elinde tutar.

 

Los Santos Şehri Barosu, Los Santos şehrindeki adalet sisteminin yapı taşlarından birisidir. Avukatların birliğinden sorumlu ve buna dair yürütme işlemlerini yürüten, Los Santos Şehri Savcılığı ve Los Santos Şehri Mahkemesi ile koordinasyonlu çalışan birimdir. Şehirde bulunan vatandaşların adli yardım taleplerini karşılamakla ve ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırmayla yükümlüdür. Bunun yanı sıra avukatların yeni lisans kayıt, lisans düzenleme ve lisans iptali yetkilerini kendi elinde tutarak; kendi iç tüzüğünce hareket eder. Bunun yanı sıra temsilci toplantıları, kamu davası atamaları, nöbetlerin koordinasyonunu sağlamakla yükümlü olarak, avukatların sosyal ve psikolojik açıdan sağlamlığına katkı sağlayacak etkinlik planlamasında yer alır. Hukuki hizmet veren hukuk firmalarının yeni lisans kaydının denetimini gerçekleştirir ve adalet sistemindeki kariyer planlamasını yürütmekle görevlidir. Avukatların kaydının yapılması, mesleki standartların belirlenmesi ve avukatların etik davranış kurallarına uyulmasının sağlanması gibi konularda hizmet veren bir kurumdur. Baro, hukukun üstünlüğünü ve adil bir yargı sisteminin korunmasını savunur ve bu doğrultuda avukat adaylarına avukatlık lisanslarını alma, aktif etme ve lisansları üzerinden tüzük ihlali doğrultusunda yaptırım uygulama haklarını elinde tutar. Baro, avukatların çalışma alanı olan hem özel hukuki hizmetler, hem de kamu hukuki hizmetlerinin aktif bir şekilde yerine getirildiğinden emin olmakla yükümlüdür ve Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bulunduğu göreve hak kazanmış üyelerden oluşan Bölge Yüksek Yargı Kurulunun alt kurumu olarak faaliyet gösterir, avukatların kamu hizmetleri Los Santos Şehri Savcılığınca denetlenir. L.S. Barosunun diğer kurumlarla etkileşim sorumluluğunu Baro Genel Kurulu üstlenir.

Los Santos Adalet DepartmanıBölge Yüksek Yargı Kurulu tarafından yönetilir. Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bulunduğu göreve hak kazanmış, bakanlığa bağlı kamu kuruluşlarından sorumlu ve görev yaptığı kurum içerisindeki en yetkili kişilerden; Los Santos Şehri Mahkemesi Baş Yargıcı, Los Santos Şehri Savcılığı Bölge Savcısı ve Los Santos Şehri Barosu Başkanı; bölge yüksek yargı kurulu üyesidir. Bölge Yüksek Yargı Kurulu; Los Santos Şehri Adalet Departmanının diğer kamu kuruluşlarıyla işleyişe dair kararları vermek, ani müdahalelerde organizasyonel kararlar vermek, kamuya bağlı olan veya olmayan kurum, kuruluş ve şirketlere dair kararname ve hukuksal yönetmelikler yayınlamak, yönetmelik ve kararnamelere bağlı olarak idari yaptırım uygulamak, usulsüzlük neticesinde diğer kamu kuruluşlarının sorumluluklarına müdahale etme görev ve sorumluluklarına sahiptir. SASC.webp.fa6b4428e25532b46d13c3d8eca2972c.webpLos Santos Barosu & Mahkeme İşleyişi

Los Santos Barosuna üye tüm avukat, yargıç ve savcılık makamı personellerinin bir araya gelerek ortak çalıştaylarını planlama ve programlamada etkin rol oynamak temel amaçlardan birisidir. Bu süreç doğrultusunda yargının en hızlı ve en adil bir şekilde yapılması adına sürekli Los Santos Mahkemesi personeliyle geri bildirimlerde bulunmak bir Baronun zorunluluğudur. Doğrudan Adalet Bakanlığına bağlı olan Los Santos Mahkemelerinin kararlarının tüm avukatlarımız tarafından takibi adına sürekli bir denetim mekanizması geliştiren Baromuz, Los Santos Mahkemesi ile beraber etkin bir şekilde hareket etmeye çalışmaktadır. Mahkeme duruşmalarının tarihi ve zamanı, adli yargının devamlılığı, tutuklu ve zanlıların evrak kontrolleri ve avukatlarımız tarafından tarafların savunmalarını üstlenirken Los Santos Mahkemesi ile etkileşin en yüksek seviyede olması gerektiği bilincinde olan Los Santos Barosu Yüksek Yargı Kurulu toplantılarında Los Santos Mahkemesi personelleriyle bir araya gelmektedir.


Polis DepartmanıLos Santos Barosu & Polis Departmanı İlişkisi

Gözaltı ya da tutuklanma durumları dahilinde polis departmanı zorunluluklarından olan Miranda Hakları ile bilgilendirmesinden itibaren başlayan Baro ve Polis Departmanı ortaklığının temel amacı sloganların sentezi olarak hedeflenmiştir. "koru ve hizmet et." "bağımsız devlet, bağımsız yargı." Amerika Birleşik Devletleri tüm vatandaşlarını refaha eriştirmeye çalışırken, bunun yanı sıra vatandaşlarımızın en doğru ve adil yargısını yapacak kadar güçlüdür. Bizde tüm motivasyonumuzu bu güçten alarak, kolluk kuvvetlerimiz ve hukuk ordumuzla vatandaşlarımızın hizmetinde olmayı gaye edinmiş bulunmaktayız. Yüksek Yargı Kurulumuzun asli üyeleri Yüksek Yargı Kurulu toplantılarında, Los Santos Barosunun Los Santos Polis Departmanı ile etkileşimini en yüksek seviyede tutmayı amaçlayarak denetim ve iletişim iyileştirme görevlerini devamlı bir şekilde yerine getirmektedir.
image.png.235c22a2eff736232f792f89479d3662.png.f316468e2e99f4e5a30246fdb407a01d.pngLos Santos Barosu & Şerif Departmanı İlişkisi

Gözaltı ya da tutuklanma durumları dahilinde polis departmanı zorunluluklarından olan Miranda Hakları ile bilgilendirmesinden itibaren başlayan Baro ve Şerif Departmanı ortaklığının temel amacı sloganların sentezi olarak hedeflenmiştir. "A Tradition of Service" , "bağımsız devlet, bağımsız yargı." Amerika Birleşik Devletleri tüm vatandaşlarını refaha eriştirmeye çalışırken, bunun yanı sıra vatandaşlarımızın en doğru ve adil yargısını yapacak kadar güçlüdür. Bizde tüm motivasyonumuzu bu güçten alarak, kolluk kuvvetlerimiz ve hukuk ordumuzla vatandaşlarımızın hizmetinde olmayı gaye edinmiş bulunmaktayız. Yüksek Yargı Kurulumuzun asli üyeleri Yüksek Yargı Kurulu toplantılarında, Los Santos Barosunun Los Santos Şerif Departmanı ile etkileşimini en yüksek seviyede tutmayı amaçlayarak denetim ve iletişim iyileştirme görevlerini devamlı bir şekilde yerine getirmektedir.

 

 

 

dzqis41.pngLos Santos Barosu & İtfaiye Departmanı  İlişkisi

 

Los Santos  Barosu ve İtfaiye Departmanı, şehrimizdeki önemli kurumlar arasında işbirliğine dayalı sıkı bir hukuk ilişkisine sahiptir. Her iki kurum da toplumun güvenliğini ve refahını korumak için özverili bir şekilde çalışırken, yasaların uygulanması ve adaletin sağlanması konusunda işbirliği yapmaktadırlar. Kamu davalarında yardımcı olabilir, İtfaiye Departmanına bulunan suçlamalarda yardımcı olabilir, hukuk işlemleriyle ilgilenebilir.
Lossantos_seal.thumb.webp.81833300fcccaf1531d34d07c0b99af4.webp
Los Santos Barosu & Los Santos Şehir Yönetimi İlişkisi

Los Santos Barosu ve Los Santos Şehir Yönetimi, şehrimizdeki önemli kurumlar arasında işbirliğine dayalı sıkı bir hukuk ilişkisine sahiptir. Her iki kurum da toplumun güvenliğini ve refahını korumak için özverili bir şekilde çalışırken, yasaların uygulanması ve adaletin sağlanması konusunda işbirliği yapmaktadırlar. Kamu davalarında yardımcı olabilir, Şehir Yönetimine açılan suçlamalarda yardımcı olabilir, hukuk işlemleriyle ilgilenebilir.

 

 

 

 

 

LSDA] Taking the Oath - New District Attorney in Los Santos - Official  Press - GTA World Forums - GTA V Heavy Roleplay Server

Los Santos Barosu & Los Santos Bölge Savcılığı İlişkisi

 

Los Santos Barosu ve Los Santos Bölge Savcılığı, şehrimizdeki önemli kurumlar arasında işbirliğine dayalı sıkı bir hukuk ilişkisine sahiptir. Her iki kurum da toplumun güvenliğini ve refahını korumak için özverili bir şekilde çalışırken, yasaların uygulanması ve adaletin sağlanması konusunda işbirliği yapmaktadırlar. Los Santos Barosu, Bölge Savcılığına bazı konumlarda yardımcı olabilir. Bölge Savcılığı, bazı yürütülen dosyalar için araştırma yapmaları, kamu davalarına yardımcı olmaları ve personel atamalarını Baro tarafından yapar. Ayrıca Bölge Savcılığında Avukat olarak çalışabilirler.

 

 

 

 

 

 

İDARİ KADROLAR, YÖNETİM ŞEMASI 

656-6566487_lady-justice-png-lady-justice-transparent-background-png-removebg-preview(1).png.b580cb7cc0ee9f1485db0e970ddfd2e3.png


 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

  • 10Ay Sonra...

Görüşmeye katıl

Şimdi yayınlayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Bir hesabınız varsa, şimdi oturum açın.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömüldü.   Bunun yerine bağlantı olarak görüntüle

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    • Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.
×
×
  • Yeni Oluştur...