Jump to content

Amerikan Mahkemeleri | Savunma Biçimleri | Hukuk Büroları & Sözleşme Örnekleri


Jagermeister

Önerilen İletiler

bvaqDb.jpg

Amerikan Hukuk Sistemi


Amerika Birleşik Devletleri'nde yargı, her türlü yürütme organının üzerinde bulunur ve mahkemeler kritik bir rol üstlenir. Tüm Birleşik Devletler mahkemelerinde duruşma kararlarını yargıç verir. Hukuk sistemi ise seri ve organizedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkemeler; "Eyalet Mahkemeleri" ve "Federal Mahkemeler" olarak ikiye ayrılır ve işlenilen suçlara göre sanıklar Federal Mahkemelerde ya da Eyalet Mahkemelerinde yargılanırlar. Bu iki mahkeme yine işlenilen suçları daha seri ve organize bir şekilde yargılamak adına üç ayrı mahkeme türüne ayrılır.

Amerikan Yargı Sistemi'nde bulunan bir diğer unsur ise; jürilerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde altı aydan daha fazla ceza gerektiren bir suçla yargılanan herkesin jürili duruşma talep etme hakkı bulunur. Bilakis altı aydan daha az ceza gerektiren bir suç ise eyaletler, bu talepleri elimine edebilir. Büyük Jüri ve Küçük Jüri olmak üzere iki jüri türü bulunur. Jürilerin mahkemelerde karar alma rolünü üstlenmez ancak fikirlerini belirtirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde jüriler; seçmen numarası ile seçilir. Sırası gelen potansiyel adayda; jüriliğe ehil olması, İngilizce anlayabilmesi, Amerikan vatandanşı olması, zihinsel engelli olmaması gibi kriterleri belirteceği bir form gönderilir. Ehil olanlar jüri havuzuna seçilir ve jüri görevi süresince çağırıldıkları duruşmalara katılırlar. Jüri adaylığı, sırası gelen her Amerikan vatandaşı için zorunlu bir hizmettir.

zG185j.jpg

Amerikan Mahkemeleri


Eyalet Mahkemeleri

Eyalet Mahkemeleri, fesh edilen sözleşmeler, aile içi anlaşmazlık, hırsızlık gibi vakalar ve tüm eyaleti ilgilendiren kararlar ile ilgilenir ve her eyaletin ceza sistemi farklıdır. Örneğin; hırsızlık suçundan Colorado'da yargılanan bir sanık ile Florida'da yargılanan bir sanıktan biri on ay hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanık iki yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Davaların hızlı ve organize bir şekilde gerçekleşmesi için işlenilen suçun büyüklüğüne göre üç alt mahkeme bulunur. Bunlar; Duruşma Mahkemeleri, Temyiz Mahkemeleri ve Yüksek Eyalet Mahkemeleridir.

Federal Mahkemeler

Federal Mahkemeler, anayasa mahkemeleridir ve hükümleri Birleşik Devletler'in tüm eyaletleri için aynıdır. Federal Mahkemeler, anayasa ihlali gibi büyük suçlar ve tüm ülkeyi ilgilendirecek kararlar ile ilgilenir. Örneğin; toplu katliam suçundan Colorado'da yargılanan bir sanık ile Florida'da yargılanan bir sanık aynı cezaya çarptırılır. Davaların hızlı ve organize bir şekilde gerçekleşmesi için işlenilen suçun büyüklüğüne göre üç alt mahkeme bulunur. Bunlar; Bölge Mahkemeleri, Temyiz Mahkemeleri ve Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesidir.

4p37rG.jpg

Jüriler ve Duruşmalar


Küçük Jüriler

Genellikle altı ila on iki üyeden oluşan jürilere "Küçük Jüri" denir. Küçük Jüri'nin görevi; duruşmalarda, aleyhte ve lehte bütün delilleri ve tanıkları değerlendirdikten sonra belirtilen delillerin ve ifadelerin, sanığın iddia edilen suçu işlediğini gösterip göstermediğine karar vermektir. Eğer sanık, kürsü duruşması istemezse; duruşma aşamasına geçildiğinde taraflar, jüriye aleyhte ve lehte savunmalarını yaparlar. Savunma makamı herhangi bir savunmada bulunmasa bile jüri, kamu savcısının getirdiği delillerin suçu ispat edip etmediğini değerlendirir. Duruşma sonunda, jüri karar toplantısı yapar ve karar toplantısı sonucu sanığın suçlu olup olmadığını belirtirler.


Büyük Jüriler

Genellikle on iki ila yirmi dört üyeden oluşan jürilere "Büyük Jüri" denir. Büyük Jüri'nin görevi; duruşmalarda, aleyhte ve lehte bütün delilleri ve tanıkları değerlendirdikten sonra belirtilen delillerin ve ifadelerin, sanığın iddia edilen suçu işlediğini gösterip göstermediğine karar vermektir. Büyük Jüri kararları nihaidir. Eğer Büyük Jüri, "dava açılmasına gerek yoktur." kararı almışsa, yeni bir delil ortaya çıkana kadar savcı ikinci bir dava açamaz.

Amerika Birleşik Devletleri'nde; kriminal bir soruşturmanın yargısal iddianameye dönüşmesi Büyük Jüri kararı ile olur. Savcı kendi iradesi ile ceza davası açamaz, buna Ön Soruşturma Jürisi karar verir. Ön Soruşturma Jürisi'nin görevi; sanığı korumaktır. Bir kişinin, savcının görüşü ile hakkında iddianame olmadan tutuklanmasını ve yargılanmasını engeller. Konuyla ve sanıkla hiçbir ideolojik çıkarsal bağı olmayan vatandaşlardan oluşan bir heyet, iddia makamının elindeki delillerin bir yargılama başlatmak için yeterli olup olmadığına bakarlar.


Kürsü Duruşması

Jürisi bulunmayan ve sadece yargıç kararı ile hükme bağlanan davalara "kürsü duruşması" denir. Bir davanın kürsü duruşması olabilmesi için sanığın yazılı talebi, eyaletin onayı ve mahkemenin kabulü gerekmektedir. Hukuk davalarının bir çoğu ve altı aydan az ceza gerektiren davalar doğrudan kürsü duruşması olarak işler.

Kapalı Duruşma

İlgililerden başkasının bulunmasına ve dinlenmesine mahkemece izin verilmeyen duruşmalardır. Amerikan Yargı Sistemi'nde, on sekiz yaşını doldurmamış bireylerin duruşmaları, kapalı duruşma olarak gerçekleşir ve verilecek hükümler yine kapalı duruşmada açıklanır.
-by Jaegermeister

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Savunmalar ve İfade Biçimleri

Duruşmadaki en kritik eylemlerden birisi de yapılan savunmalar ve kendini ifade biçimidir. Eğer yapılan savunma ve ifadeler ile jüriyi ve yargıcı ikna edebilirseniz en ağır suçlarla itham ediliyor olsanız bile temize çıkabilirsiniz. Duruşmalar tamamen anayasaya ve hukuki olgulara göre gerçekleşmez. Vicdani kararlar, sanığın sicili ve niyeti verilecek kararlar üzerindeki ana faktörlerdir. Bundan mütevellit duruşma sırasındaki profiliniz ne kadar iyiyse avukatınızın sizi savunması ya da öz savunmanızı yapmanız da o kadar kolay olur.
 
Savunma Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

•Size sorulan sorulara sakince ve açık bir şekilde cevap verin.
•Konuya olabildiğince bağlı kalın. Konudan sapmak, cevaplardan kaçtığınıza yönelik bir profil oluşturur.
•Avukatınızın size verdiği tavsiyelere uyun ve cümlelerinizi bu bağlamda şekillendirin.
•Saygı çerçevesini koruyun. Duruşma salonundaki kimseye karşı saygısızlıkta bulunmayın.
•Örnek vatandaş profili sergileyin. Suç işlemiş olsanız bile yarattığınız profil bunu örtbas edebilir.
•Bireye değil genele hitap edin. İyi niyetiniz her ne kadar geneli ilgilendirirse, daha iyi bir profil sergilersiniz.
•Lisanı olabildiğince doğru bir şekilde kullanın. Cümleleriniz ve ses tonunuz profilinizi etkileyen bir başka unsurdur.
•Eğer inkar edilemez bir delil bulunmuyorsa, suçunuzu sonuna kadar inkar edin. Davayı bitirecek bir delil bulunduğu takdirde zaten cezanızı çekeceksiniz.
•Ortada sizin suçlu olduğunuzu ispatlayabilecek bir delil yoksa, sizi hiçbir şekilde suçlu ilan edemeyeceklerini unutmayın. Bu yüzden rahat olun ve gerilmeyin.

 
Duruşma ve Savunma Örnekleri
 
tarihinde Jagermeister tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Hukuk Bürosu & Avukatlık Sözleşmesi Örneği
Fotograf.png
aks.jpg
HAKKIMIZDA
2010 Yılında Morgan Vonagall tarafından kurulan Jagermeister Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren faal olarak misyonunu yerine getirmektedir. Vice, Vice Şehri bölgesinde faaliyet gösteren Jagermeister Hukuk Bürosu; Cherry Popper Ice Cream Factory ve The Pole Position Club: Ocean Beach gibi büyük firma ve kuruluşlara hizmette bulunmakta ve iyi referanslara sahip olmaktadır. Kriminal Hukuk, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku ve Hukuki Danışmanlık alanlarında titizlikle çalışmakta ve müvekkillerimize hukuki güvence sağlamaktayız. Hukuki güvence herkesin sahip olması gereken bir haktır; hakkınızı en iyi şekilde savunmak için varız.
MİSYONUMUZ
Aksi ispat edilinceye kadar herkes masumdur ve biz masumiyetinize inanıyoruz. Asılsız suçlamaları temize çıkarmak adına özenle ve titizlikle çalışıyoruz. Aile içerisinde hukuki sorunların teşkil ettiği durumlarda, vekaletiniz üzere hakkınızı en iyi şekilde savunuyoruz. Firma, kurum ve kuruluşlarınız için gerekli olan hukuki güvenceyi sağlıyor, anlaşma ve belgelerinizi titizlikle inceliyoruz. Yapacağınız eylemlerin hukuki açıdan bir sorun teşkil edip, etmeyeceğinden kararsız kaldığınız durumlarda hukuki danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.
ÇALIŞANLARIMIZ
 Morgan Vonagall - Kriminal Hukuk, Ticaret Hukuku, Hukuki Danışmanlık - *Telefon Numarası Eklenecektir*
 Clifford Jayorld - Kriminal Hukuk, Aile Hukuku, Hukuki Danışmanlık - *Telefon Numarası Eklenecektir*
REFERANSLARIMIZ
 Cherry Popper Ice Cream Factory
 The Pole Position Club: Ocean Beach

 

AVUKATLIK SÖZLEŞMESI:
 
Spoiler

 TARAFLAR

• Avukat:
• Müvekkil / Tüzel Kişi (kurum ile birlikte):

KAPSAM

1| Kurumsal Kapsam

• Bu sözleşmenin taraflarca imzalanmasıyla beraber avukat; sözleşmeyi imzaladığı muhattap kurumu temsilen, davalara katılır.
• Avukat; istek halinde, kurum adına dava görüşmelerinde ve toplantılarında bulunabilir.
• Avukat; istek halinde, kurum adına dava ile ilişkin dilekçe ve tebligat hazırlayabilir.
• Avukat; istek halinde, kurum adına açılmış davalarda hukuki görüşlerini bildirebilir.

2| Kişisel Kapsam

• Bu sözleşmenin taraflarca imzalanmasıyla beraber avukat; sözleşmeyi imzaladığı muhattap şahısı temsilen, davalara katılır.
• Avukat; istek halinde, müvekkili adına dava görüşmelerinde ve toplantılarında bulunabilir.
• Avukat; istek halinde, müvekkili adına dava ile ilişkin dilekçe ve tebligat hazırlayabilir.
• Avukat; istek halinde, müvekkili adına açılmış davalarda hukuki görüşlerini bildirebilir.

KAPSAM DIŞI

• Bu sözleşme, dava avukatlığı ile sınırlandırılmış olup takibindeki maddelerde de belirtildiği üzere hukuki danışmanlığı kapsamamaktadır.
• Kurum sahibinin kişisel davaları ve takipleri bu sözleşmenin kapsamının dışında tutulmaktadır.
• Müvekkilin, iş yapmış olduğu kurumun davaları ve takipleri bu sözleşmenin kapsamının dışında tutulmaktadır.
• Sözleşmede adı geçen muhattap kurumun dışında üçüncü şahıs ya da şahıslara yapılması istenilen dava avukatlığı bu kapsamın dışında tutulmaktadır.
• Sözleşmede adı geçen muhattap müvekkilin dışında üçüncü şahıs ya da şahıslara yapılması istenilen dava avukatlığı kapsamın dışında tutulmaktadır.

HÜKÜMLER

• Avukat; bu sözleşme nedeniyle üstlendiği işi, yasalar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir.
• Yapılacak iş, avukat tarafından bizzat ve gerektiğinde yanında çalışan avukat ve katip vasıtasıyla yürütülür; ancak sorumluluk avukata aittir.
• İşin tevkilen başka avukat tarafından yürütülmesi hali ayrı bir ücreti gerektirmez.
• Sözleşme kapsamında dava ve icra takipleri de varsa; iş sahibi, bu sözleşmenin tarafı olan avukatın yazılı muvafakatini almadan, işi başka bir avukata veremez. Aksine durumun gerçekleşmesi halinde, avukatın ücretin tamamını isteme ve sözleşmeyi fesih hakkı doğar.
• Müvekkil ya da tüzel kişi; görülmekte olan dava ve takibin sulh, ibra veya feragatle sonuçlanmasını istediği takdirde bu talebini yazılı olarak beyan eder. Bu gibi durumlarda avukatın ücretinden kesinti yapılamaz.
• Tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri, kanuni ikametgah adresleri olup, adres değişikliğinin mutlaka ve yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi halde, bu adreslere yapılacak tebligat, ilgilisine yapılmış sayılır.
• Avukat; ilgili davanın kaybedilmesi sonucu, muhattap müvekkile ya da kuruma bir geri ödemede bulunmaz. İlgili muhattap müvekkil ya da kurum, avukata bu gibi bir talepte bulunamaz.
• Avukat; ücretini alamadığı takdirde muhattap müvekkil ile ya da kurumla imzalamış olduğu sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.
• Avukat; güvenliğinin tehdit altına girdiği durumlarda muhattap müvekkil ile ya da kurumla imzalamış olduğu sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.

ÜCRETLENDİRME

• Avukat; bu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte, muhattap müvekkilden ya da kurumdan karar kılınan ücreti tahsil edecektir.
• Avukat; muhattap müvekkili ya da kurumu temsilen bulunduğu davada, davayı kazanmış olsun ya da olmasın, muhattap müvekkilden ya da kurumdan karar kılınan ücreti tahsil edecektir.
• Avukat; sözleşme ücretine ek olarak davanın uzaması ve başka alt davalara dönüşmesi halinde, muhattap müvekkilden ya da kurumdan karar kılınan ücreti tahsil edecektir.
• Avukat; sözleşme ücretine ek olarak yeni sanıkların mevcut davada aleyhte bulunması durumunda, muhattap müvekkilden ya da kurumdan karar kılınan ücreti tahsil edecektir.

SONA ERME

• Bu sözleşmenin geçerliliği, dava süresincedir ve davanın neticelendirilmesi ile sona erer.
• Muhattap müvekkil ya da kurumun, dava neticesine itirazı ile sözleşme devam eder. Lakin mahkemenin, itirazı reddetmesi ile sözleşme sona erer.
• Sözleşmenin sona ermesi ile birlikte; muhattap müvekkil ya da kurum, avukat ile yeni bir sözleşme imzalayabilir.

 

tarihinde Jagermeister tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Çoğu oyuncu adalet konseptinin rollerini es geçiyor bunun sebebi işin karmaşık olduğunu düşünmeleri. İşin mantığını basit ve anlaşılır yoldan, kimsenin gözünü korkutmadan anlatmışsın.

Umarım bu rehber, rollerin teşvikinde yardımcı olur. Eline sağlık.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

  • 9Ay Sonra...
  • 2 hafta sonra...

Görüşmeye katıl

Şimdi yayınlayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Bir hesabınız varsa, şimdi oturum açın.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömüldü.   Bunun yerine bağlantı olarak görüntüle

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    • Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.
×
×
  • Yeni Oluştur...