Jump to content

Connecticut Irish Mob


senator

Önerilen İletiler

image.png.7f5ff7b1cbd102cc3fcda798883d7e11.png

 

aaaaaaaaaaa.png.7f7a011da0bbea0da4df60fc8adcd34a.pngCategory: Irish, Mobsters

 

 

 

image.png.d0867a21f5c8714f8ab1f137065ac68b.png

Bağımsızlık, İlk Gerçek Akt

 

Tarihler 21 Ocak 1919'u gösterdiğinde, İrlanda Kraliyet Polisi'ne mensup iki polisin Tipperary Kontluğu'nda saldırıya uğrayıp öldürüldüğu Soloheadbeg Pususu ile İrlanda geri dönülemez bir bağımsızlık savaşının içine girmişti. Genelde savaşlar kılıfı sonradan uydurulan faydacı düşüncelerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. İrlanda Cumhuriyeti aynı günün öncesinde Dublin'de Bağımsızlık Bildirgesi'ni yayımlamıştı. Bu açıkça savaş anlamına gelmese bile İrlanda'nın önde gelen zengin figürlerinin, İngilterenin kendi üstlerinde kurdukları otoriteyi reddetmesi anlamına geliyordu. İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) adını alan İrlanda Gönüllüleri, İrlanda Kraliyet Polisi ve Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri'ne ait kışlaları hedef aldı, devriyeleri pusuya düşürdü, silahlarını ele geçirdi ve ıssız bölgelerdeki kışlaların kapatılmasını zorunlu kıldı. Britanya Hükûmeti, İrlanda Kraliyet Polisi'ne Britanya'dan takviye yolladı. Black and Tans ve Auxiliary Division olarak bilinen takviye kolluk güçleri disiplinsizlikleri ve sivillere yönelik misilleme saldırılarıyla tanınır oldu. Bir sonuç olarak İrlanda Bağımsızlık Savaşı genellikle "Black and Tans Savaşı" ya da kısaca "Tan Savaşı" olarak adlandırılır.

 

Savaşın etkisi ülke genelinde ekonomik buhrana sebebiyet verdi. Bu buhranın yanında sınır yerleşkelerde hayatını idame ettiren yerel İrlandalı halk, İngiliz Kruvazörlerince rahatsız ediliyor bölgeler zaman zaman gerilla savaşlarına sahne oluyordu. Tüm bu buhran ve İngiliz baskısına dayanamayan bazı kıyı şeridi aileleri Amerika Birleşik Devletlerinin yolunu tuttu. Başta New York ve Boston olmak üzere farklı bölgelere iltica eden aileler kısa süre içerisinde legal anlamda organize olup birbirlerine yardım etmeye başladılar. Kendi aralarında organize olan legal gruplar göç hacminin genişlemesine sebebiyet verdi.

 

Bahsi geçen legal gruplar kısa süre içerisinde dernekleşerek, kıyı şeridinde ikamet etmeyi sürdüren ailelere Birleşmiş Milletlerin fırsatlarından yararlanma şansı tanıyor ve onları keyfi göçe teşvik ediyordu. Bu bazı bölgelerde İrlandalı nüfusun dengesiz olarak artması anlamına gelecekti. Zanaat dışında pek bir kalifiyesi bulunmayan aile çalışanları aynı meslek dallarını icra ettiği için pasta payı bölge halkı için giderek küçülmeye başladı. İşte bu durum hepimizin alışık olduğu İrlandalı suç organizasyonlarının masaya dahil olduğu dönemlerden bir tanesi olarak literatürde yer edindi.

 

 

 

 

 

Yapılanma Tarihi

 

Adsztasarm(14).png.238845a459b51819b2be3adf94843da2.png

İrlandalılar için farklı bir milat çarkı 1929'da döndü. Kara Perşembe olarak tarih kitaplarında yer edinmiş ekonomik kriz, temelde borsanın çöküşü olarak ithaf edilir. Halihazırda düşük sınıf olarak kabul gören İrlandalılar için ekstra sancılı geçecek dönem, onları farklı pazarların içerisine girmeyi zorunlu kıldı. Kimileri şehir değiştirip ata mesleği olan çiftçiliğe girişirken, kimi azılılar ise kentlerde varlığını sürdürüp yeraltı dünyasında yer edinme çabasına girdiler.

Bu noktadan sonra Birleşmiş Milletlerin farklı eyaletlerine bağlı bölgelerde, irili ufaklı suç yapılanmaları oluşmaya başladı. Dönemin kolluk kuvvetleri, o dönem İrlanda tabanlı organizasyonları "Dördüncü sınıf cahil halkın buhran ile savaşı" şeklinde tanımlaması keza kolluk kuvvetlerindeki yozlaşmayı gösteren bir ifade idi. Bu İrlandalı yapıların günümüze kadar uzanan bağlarını, nereye dayandırdıklarının açık bir göstergesi idi. Kolayca organize olabilen İrlanda halkı tam olarak potansiyelini açığa çıkaramasa da kendi etnikleri genellikle Amerikan tarihine damgalarını vurmakta oldukça başarılı oldular. Varlıkları her yerde hissedildi; basit dükkan sahiplerinden inşaat firmalarına, endüstriyel işlerden tıbba, Tammany Hall'dan Beyaz Saray'a kadar. Sözde seçilen başkan Raegan'ın sadece basit bir halk kahramanı olduğunu düşünmüyoruz değil mi?

 

Shenanigan's 1960'ların sonunda Connecticut merkezli suç yapılanması olarak ortaya çıktı. Yapının o dönem kim tarafından organize edildiği tam olarak bilinmiyor. Onlara(İrlandalı Mobsterler) göre iş, amaca hizmet etmeli ve talep karşılamalıydı. Çıktıkları dönemde tahsildarlık, futbol bahisleri gibi alanlarda pasta kesmeye başlayan yapı kendi içinde nüfusunu arttırınca mevcut ağını genişletmek zorunda kaldı. Ne kadar takım üyesi, o kadar beslenecek boğaz anlamına geliyordu. Ata mesleği demircilik olan İrlandalı zanaatkarlar ile anlaşıp merdiven altı imalathaneler kurmaya başladılar. Bu imalathaneler bölgedeki silah ihtiyacını bir nebze karşılayacak ve yapıya gelir kapısı oluşturacaktı.

 

Talebi paraya çevirmekte güçlük çekmeyen yapılanmanın hedefi zaman içerisinde farklılaştı. Bulunduğu bölgede ticaret yapmak ile yetinmeyen yapı, çevre eyaletler ile trafik oluşturmaya başladı. Başta New Jersey ve New York gibi bölgelerde etkinliklerini arttırmak isteyen İrlandalı yapının hesaba katmadığı şeyler vardı.. İtalyanlar. GodFather'i izleyen herhangi bir yetişkin New York'un yeraltı dünyasında kimin pano başı olduğunu bilir. Paydalarına girilmesinden hoşlanmayan İtalyan suç figürleri, nispeten kendisinden ufak İrlandalı yapının bölgede otorite kazanmasını tek bir şarta bağlamıştı, komisyon. Kazandığı paranın belli bir yüzdelik kısmını korunma bedeli olarak İtalyanlara kaptıran İrlandalılar, durumdan memnun olmasalar dahi bölgede varlıklarını sürdürdüler. Ne de olsa, yeni bölge yeni fırsatlar anlamına geliyordu.

 

İtalyanlar ile tanışana kadar pazarı sadece talebe karşılık vermekten ibaret sanan İrlandalı yapı, hakim olduğu Connecticut bölgesinde etkinliğini arttırmaya başladı. Silah ticaretinin yanı sıra, kaçakçılık, koruma ve uyuşturucu ticareti gibi daha karanlık işlere de el attılar. Şehirdeki barlar, gece kulüpleri ve kumarhaneler, Shenanigan'ın kontrolü altına girdi. Kara Perşembe'nin İrlandalı yapılar için bir çark niteliği taşıdığını söylemiştik. İşte size ikinci çark.. Bölgede işletmeler üzerinde kurdukları hakimiyet yapıya sadece para değil, bilgi getirmeye başlamıştı.

 

 

Adsztasarm(13).png.e060d3dff83c5f4ba7437c202304bb18.png

Polis, medya mensubu, bürokrat gibi gerek kamu gerek kamu çevresinde etkinliği olan insanların hakkında bilgi edinimi, bahsi geçen insanların yapıya fayda oluşturacak şekilde çalışmasının önünü açtı. Artık sokak ortasında işlenen cinayetlerin dosyası takipsizlik ile sonuçlanıyordu. Suça reaksiyon alamayan yapı üyeleri kabuk değiştirip acımasız yeraltı figürlerine dönüşmeye başladılar. Ta ki, doksanların sonunda gerçekleşecek denetim mekanizmasının değişmesine kadar. 1998'de Connecticut merkezli yapının 68 asli üyesi 2 hafta içerisinde göz altına alındı. Bunun dışında, bölgede faal olan onlarca avukat, bürokrat ve eli kalem tutan medya mensupları açığa alındı. Soruşturma süreci organizasyonun daha önce şahit olmadığı kadar sert geçiyor, bu durum üyelerin tanık koruma programına geçip yapının alehine konuşmasına sebep oluyordu.

 

2008 yılına kadar süregelen yapı, zaman zaman faal, zaman zaman pasif gözükse de varlığını korumayı başardı. Hükümet politikasının baskıcı tutumu(RICO Yasaları) ve kolluk kuvvetlerinden aldıkları sert darbeler yapılanmayı kolsuz bacaksız bırakmış, bu durum Massachusetts eyaletinde hemen hemen Shenanigan'lar ile aynı dönem kurulmuş olan Madigan's Crew isimli grubun iştahını kabartmıştı. Ne de olsa, Shenanigan'a ait olan bölgelerin kontrolü demek akışın el değiştirmesi anlamına geliyordu. 

 

Patrick Moore'a(Shenanigan's Soldier) bağlı bir ortakçının kimliği belirsiz şahıslarca cinayete kurban gitmesi iki organizasyon arasındaki fitili ateşledi. Organizasyonlar etkin olduğu her kulvarda birbirlerine soğuk savaş açmıştı. Fakat bu soğuk savaş liderleri tatmin etmemiş olacak ki kısa süre içerisinde bölge baskınları gazetelerin 6.sayfa başlıklarını doldurmaya başladı. Robin Kinsella(Shenanigan's Soldier), Tommy O'Mahony(Shenanigan's Soldier), Elijah Ward(Shenanigan's Associate) gibi isimler kısa süre içerisinde mafya hesaplaşmasına kurban gittiler.

 

Bu isimler federal dosyalarda organizasyonun son hatları olarak biliniyor. Örnek vermek gerekirse yapı deftercisinin ticari ortağı Robin Kinsella'nın cinayeti, yapının kayıtsız kazanç sağladığı tüm alanlara ışık tuttu. 80'lerin başından bugüne kadar kayıtsız akan paranın girdi çıktıları hükümetin eline geçmişti. Bu yapı içerisinde kalan son kırıntıların yargı karşısına çıkmasına sebep oldu. 

 

Dönemin 24 farklı yapı üyesi, narkoterörizm, silah kaçakçılığı, bahis şikeciliği, yasadışı kumar, azmettirme ve fuhuşa teşvik gibi suçlardan dolayı ortalama 15 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Yargıçların kararlarına göre, sanıkların büyük çoğunluğu, örgütlü suç faaliyetlerini finanse etmek ve yaymak başlığı altında bu suçları işledikleri gerekçesiyle cezalandırıldı. Bu kararlar, toplumun güvenliğini ve düzenini ciddi şekilde tehdit eden faaliyetlerden dolayı ağır ceza(Felonies) kapsamında değerlendirildi.

 

Yargı süreci işlerken duruşmanın yazılı transkripti dosya takipçileri ile paylaşıldı; 

 

image.png.0e7b33b1eda59a30ebfbdff98dc2965e.png

Dosya Numarası: CT-CR-2024-002

Tarih: 23/06/2024

Lokasyon: Connecticut Bölge Mahkemesi

Katılımcılar:

Savcı: Sn. Edward Cole
Sanık: Sn. Liam Murphy

 

[00:00] Savcı Edward Cole: (Boğazını temizler) İyi günler, Bay Murphy. Lütfen kayıtlara geçmesi için tam adınızı söyleyebilir misiniz?
[00:05] Liam Murphy: (İç çeker) Liam Patrick Murphy.
[00:08] Savcı Edward Cole: Bay Murphy, hakkınızdaki bahis şikeciliği suçlamalarının farkındasınız, değil mi?
[00:12] Liam Murphy: Evet, farkındayım.
[00:14] Savcı Edward Cole: Öyleyse, son altı aydaki maç sonuçlarını manipüle ettiğinize dair iddialar hakkında ne söyleyeceksiniz?
[00:18] Liam Murphy: Ben sadece bir bahisçiyim. Bahis yaptım ama şike yapmadım.
[00:22] Savcı Edward Cole: Bay Murphy, birçok futbolcunun ve antrenörün sizinle iş birliği yaptığını ve maç sonuçlarını değiştirdiğini itiraf etti. Bu konuda ne diyeceksiniz?
[00:27] Liam Murphy: Onlar kendi başlarına kararlar verdiler. Ben kimseye baskı yapmadım.
[00:38] Savcı Edward Cole: Peki, telefon kayıtlarınızda birçok futbolcuyla ve bahis çetesi üyeleriyle yaptığınız görüşmeler ne olacak? Bu görüşmelerde şike konuşmaları açıkça geçiyor.
[00:42] Liam Murphy: Arkadaşlarımla konuşuyordum. Bahis hakkında konuşmuş olabiliriz ama bu şike yaptığımız anlamına gelmez.
[00:45] Savcı Edward Cole: Bay Murphy, elimize geçen deliller oldukça güçlü. Gerçekten bu işin içinde olmadığınızı mı söylüyorsunuz?
[00:49] Liam Murphy: Evet, söylüyorum. Ben suçsuzum.
[01:00] Savcı Edward Cole: Bay Murphy, mahkeme kayıtlarına geçen belgeler ve dijital kanıtlar sizin şike faaliyetlerinde aktif bir rol oynadığınızı gösteriyor. Bunları inkâr mı ediyorsunuz?
[01:05] Liam Murphy: Evet, inkâr ediyorum. Ben sadece bir bahisçiyim ve her şey yasal yollardan yapıldı.
[01:10] Savcı Edward Cole: Mahkemeye sunulan delillerin, sizin suçlu olduğunuzu kesin bir şekilde ortaya koyduğunu belirtmeliyim. Savunmanızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz.
[01:15] Hakim: (Gavel sesi) Bay Murphy, savcı tarafından sunulan deliller oldukça ciddi. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
[01:18] Liam Murphy: (Başını sallar) Hayır, efendim. Suçsuzum ve bunu kanıtlayacağım.
[01:22] Hakim: Peki. Sunulan deliller ve ifadeler ışığında, mahkeme kararını vermek üzere duruşmaya ara veriyorum. Herkesin bilgisine sunarım ki karar açıklanacaktır. Mahkeme şimdi sona ermiştir. (Gavel sesi)

 

 

Günümüz Vice

 

Tarihler 2017 yılını gösterdiğinde yapı eski görkemli günlerinden uzak neredeyse başladıkları yere geri dönmüş gibi seyir ediyordu. 2020 yılında yapılanma organizasyon ağını tekrar genişletmek için ilk adımını yakanın diğer ucuna atmıştı. Conor Lonergan ve Ronan MacKeegan isimli suç figürleri bölge sorumluları olarak federal dosyalarda yerlerini aldılar. Eski faaliyetlerini tarihin tozlu sayfalarında bırakan yapının günümüz üyeleri, Vice şehrinde para için her taşın altını yoklayabilecek tiplerden oluşuyor. Gasp, haraç, hırsızlık ve bahis şikeciliği gibi alanlarda aktif bir şekilde faaliyet gösteren yapının en büyük gelir kaynağı yasadışı kumar olarak biliniyor. Yapı eski adıyla lejyon, günümüz adıyla zincir sistemi ile organize oluyor.


Gasp, Haraç ve Hırsızlık - Patrick's Crew
Futbol Bahsi ve Şikecilik - Jackson's Crew
Yasadışı Kumar Aktiviteleri - Ronan's Crew

 

formasyonu ile organize olan yapının merkezi henüz bilinmiyor.

 

image.png.444b360ea827ff3b834fbffd6a8b7e27.png
tarihinde senator tarafından düzenlendi
chart düzenleme*
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

gönderildi (düzenlendi)

Oluşum Bölgesi

 

image.png.597a6637eebd57599c4fd979680dea60.png

 

Konsept Bilgilendirme

 

İrlandalıların Connecticut eyaletinde ilk yapılanma yıllarını ele alıp karakterlerimizi günlük hayatında rahatına düşkün, rave parti ve kadın bağımlısı, serseri-kodaman arasındaki ince çizgide dengeyi sağlayan karakterler olarak kurgulayıp klasikleşmiş mobster algısını farklılaştırdığımız bir yapı kurmayı planlıyoruz. Artık Vice şehrinde psikoaktif madde etkisi ile gerçeklik algısını yitirmiş, geceden kalmış ya da durumun tam tersi elegant-işveren görünümlü karakterlere rastlamanız mümkün.

 

Katılım Hakkında

 

Yapılanmaya dahil olmak isteyen arkadaşlarımız organizasyonun aktif olduğu bölgeye İrlandalı bir karakter ile gelip sergileyeceği rollerle insider karakterlerin güvenini kazanabilir, oluşuma dahil olabilirler. IRA kültürünü yansıtmayan, tanımladığım konsepte uygun bir karakter yapılanması olmayan arkadaşlar oluşuma dahil olmakta güçlük çekebilirler. Bunun dışında oluşturmak istediğimiz ortamı sürdürülebilir tutmak adına zaman zaman OOC alımları açacağız.

 

image.png.49bfab5ad49006f446527b6fc013a296.png
 
tarihinde senator tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrük. 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Tá beoir againn, a dhaoine uaisle.


Screenshot_10.png

tarihinde tivorlu tarafından düzenlendi
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Görüşmeye katıl

Şimdi yayınlayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Bir hesabınız varsa, şimdi oturum açın.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömüldü.   Bunun yerine bağlantı olarak görüntüle

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    • Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.
×
×
  • Yeni Oluştur...